HomeScenery and Beauty
DS Division Name of attractive place

Nuwara Eliya

Ihala Kothmale Project

Nuwara Eliya

Moraya Lake

Nuwara Eliya

Kande Ela Tank

Walapane

Randenigala And Rantabe Tank

Walapane

Moragahathenna Lake

Kotmale

Kotmale Tank

Abagamuwa Koralaya

Maussakale Tank

Abagamuwa Koralaya

Kasalree Tank

Abagamuwa Koralaya

Maskeliya Tank

Nuwara Eliya

Gregary Lake